24Hua 昆明仓运输规则更新通知

24Hua 昆明仓运输规则更新通知

尊敬的24Hua会员:
      您好! 经过艰难的努力,疫情期间关闭的昆明仓再次开启。
      因为昆明国产花的市场行情及其不稳定,为了更好的适应市场变化,经过公司领导研究决定,原昆明才能够满300元包邮政策取消。系统会设置实际昆明产地花价格和准确的鲜花重量信息,根据顺丰空配的收费标准,收取顺丰空配运费;因为昆明产地发货的质量不稳定问题,非常抱歉,顺丰云南公司不接受运费到付。
      昆明顺丰空配具体收费标准如下: 
      四川、重庆地区:                      首重重量 5Kg; 首重费用: 28元;续重运费:5.50元/公斤;
      贵州地区:                                首重重量 5Kg; 首重费用: 30元;续重运费:5.50元/公斤;
      广东、广西地区:                      首重重量 5Kg; 首重费用: 35元;续重运费: 6.0元/公斤;
      江苏、浙江、上海地区:             首重重量 5Kg; 首重费用: 38元;续重运费:6.0元/公斤;
      福建地区:                                首重重量 5Kg; 首重费用: 40元;续重运费:6.0元/公斤
      湖北、湖南、海南、江西地区:    首重重量 5Kg; 首重费用:38元;续重运费:6.50元/公斤;
      北京、河北、天津地区:             首重重量 5Kg; 首重费用: 42元;续重运费:7.0元/公斤;
      陕西地区:                                首重重量 5Kg; 首重费用: 40元;续重运费:7.0元/公斤;

      安徽、河南地区:                       首重重量 5Kg; 首重费用: 38元;续重运费:7.50元/公斤;
      甘肃、山西地区:                       首重重量 5Kg; 首重费用: 42元;续重运费:7.50元/公斤;
      山东地区:                                 首重重量 5Kg; 首重费用: 43元;续重运费:9.0元/公斤;
      辽宁、吉林地区:                       首重重量 5Kg; 首重费用: 45元;续重运费:8.5元/公斤;


     以上顺丰收费标准适用于15KG以下货品,如订单超过15KG系统会根据实际运费情况进行退款。
     感谢您的理解!

    【少部分地区顺丰空配没有开通,不能送达】

      感谢您一直以来对24Hua的支持!
                                                                                                                    24Hua  昆明仓
                                                                                                                    2020年5月5日